Politisk platform RV21

22. oktober 2021

Regionerne løser nogle helt centrale opgaver i vores velfærdssamfund. Det gælder inden for sundhedsvæsenet – sygehusene, psykiatrien, ambulancerne og hele praksissektoren. På det sociale område, hvor regionerne er en vigtig aktør og bør spille en endnu større rolle i fremtiden. Og inden for regional udvikling – både når det handler om kollektiv trafik, grøn omstilling, uddannelsesdækning, beskyttelse af vores drikkevand gennem oprensning af jordforureninger og om at skaffe de nødvendige råstoffer til at udvikle bl.a. byer og veje.

Det berører os alle. Derfor er valget den 16. november 2021 et vigtigt valg for alle borgere i Syddanmark.

I Venstre kommer vi med erfaring og gode resultater fra de år, hvor vi har stået i spidsen for Region Syddanmark. Og vi har energi til mere. Til regionsvalget stiller vi med et hold på 45 kandidater. Mænd og kvinder, der repræsenterer samtlige kommuner i regionen, i varierende alder og repræsenterende mange forskellige erfaringer, uddannelser og erhverv. Alle med energi til mere. Energi til at sikre en region, der er til for borgerne i Region Syddanmark og skaber resultater for dem.

En region med Venstre i spidsen er en region, hvor fundamentet er et borgerligt-liberalt flertal, men hvor et stærkt og bredt samarbejde på tværs af alle partier, der vil være med, finder løsninger og bidrager til resultater og fremdrift. Du finder Venstres politiske platform til regionsvalget her.